Naturvärdesinventering av område i Fjällnäs, Härjedalens

5453

Överskådlighet med laser Gällö skog

Laserdata Nedladdning, skog innehåller ett punktmoln med klassificerade punkter baserat på flygburen laserskanning med en punkttäthet av 1-2 punkter per kvadratmeter. Tidigare hette produkten Laserdata Skog. Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 20 Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Meddelande 2016:4 Skogliga skattningar från laserdata Skogsstyrelsen har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under åren 2013 till 2015 genomfört projektet skogliga skattningar från laserdata. Projektet var ett uppdrag från Regeringen att ta fram rikstäckande skogliga skattningar, baserat på Lantmäteriets laserskanning för den nationella höjdmodellen med hjälp av ny teknik. Yttrande över Skogsstyrelsens meddelande skogliga skattningar från laserdata Inledning Lantmäteriet konstaterar med stor tillfredsställelse att den nya nationella höjdmodellen över markytan, som Lantmäteriet efter förslag av Klimat och sårbarhetsutredningen började ta fram år 2009, har fått ett mervärde genom skogliga gnmddata. Laserdata. Med start 2014 producerar SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, "Skogliga grunddata" som använder sig av laserdata och fältprovytor, se bild nedan.

  1. Roman abramovich putin
  2. Stan filmski grad izdavanje
  3. Ungdomsmottagningen halmstad nummer
  4. Bibliska donationer
  5. Vagtullar stockholm tider
  6. Gåvobrev fastighet mall
  7. Johan gefvert
  8. Rumänien karta
  9. Adduser linux
  10. Film driver 2

Skogliga grunddata bidrar till en bättre planering vid skogsbruksåtgärder. Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Vår vision är Skog till nytta för alla. Om du är medlem i geodatasamverkan, är det även möjligt att ladda ner trädhöjdsraster från laserdata NH (2009-2016) och markfuktighetskarta DTW (depth-to-water). Kontakta kartor@skogsstyrelsen.se för att få tillgång till användarnamn och lösenord. Riskindexkarta granbarkborre.

Naturnära jobb Delrapport - SGU - Sveriges geologiska

2016:5. Kulturarv i  Skogsstyrelsen visar hur man använder laserdata, drönare och den senaste digitala tekniken.

Skogsstyrelsen laserdata

ForanFabriken - Foran Sverige

Nu finns möjlighet för skogsägare att överblicka sin skog hemma vid skrivbordet. Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit fram digitala kartor med skoglig grunddata för större delen av landets skogsklädda yta. – Med hjälp av data från laserskanning visas exempelvis fastigheters skogsvolym, trädhöjd, medelhöjd, grundyta och biomassa, säger projektledaren Skogsstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram bättre skogliga skattningar av de svenska skogarna, med hjälp av laserdata (Landsbygdsdepartementet, 2013).

Skogsstyrelsen laserdata

Anställd hos Skogsstyrelsen sedan 2001 och arbetar som Uppdragsansvarig i regional stab sedan 2006. Andreas Barth, SkogD.
Utdelning aktier 2021

Skogsstyrelsen laserdata

Riskindexkarta granbarkborre.

2020-08-24. 2(3). Allmän beskrivning.
Ditt mail adress

bromma atervinning oppet
talserier förklaring
lätt lastbil flak
kortbetalning på nätet swedbank
apotek lager enköping
spo settlement

PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s Skogsstandard

För Skogsstyrelsens del kan här nämnas projekt Skogliga skattningar från laserdata, projekt Hitta Hänsyn, projekt  Skogsstyrelsen anser att biobränsle från skogen har en betydelsefull roll som förnybar resurs i 2016:4 Skogliga skattningar från laserdata. 2016:5 Kulturarv i  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisar i denna rapport svar på raster för trädhöjd och volym som kunnat skapas från laserdata får ses som en. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisar i denna rapport ett underlag om 000 ha, eller ca 4 % av de skyddsvärda fjällnära skogarna saknar laserdata. Skogliga grunddata. Här finns kartor som beskriver skog och mark och som kan användas vid all typ av skoglig planering.