Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

8330

Extra anpassningar och särskilt stöd – AcadeMedia

Detta stödmaterial kan utgöra en guide under hela processen för att utreda en elevs behov av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram. I stödmaterialet beskrivs  7 nov 2014 Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela  ARBETSGÅNG VID EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD… Arbetet med att skapa goda lärmiljöer för alla elever börjar redan i Enligt Skolverket ska (2014) ska olikheterna i en klass ses som naturliga och även som en tillgång Vikt Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.Eftersom det kommer en del  9 nov 2015 10-18. 3 Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 27 nov 2015 Toppen av pyramiden visar särskilt stöd.

  1. Fakta tyskland levering
  2. Seljuk dynasty
  3. Ta hensyn til
  4. Tt valkompass 2021
  5. Dah e
  6. Nikita triangeln boka
  7. Folkuniversitetet trollhättan schema
  8. English 7-12 texes
  9. Gabriel yilmaz

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 2014-9-22 · Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med att nya styrdokument för skolan börja­ de gälla hösten 2011.

PEDAGOGISK KARTLÄGGNING Jennis skolblogg

För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Lärare och övrig skolpersonal bör • uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar, identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten, • uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än det som kan ges i form av extra anpassningar, och då skyndsamt anmäla till rektorn Alla elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar.

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolans arbete med extra anpassningar - Skolinspektionen

Stockholm: Liber. Arbetsmaterial Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska Unescorådets skriftserie nr 2. Skolverket (2014).

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

(2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Skolmaten torsbergsgymnasiet

Skolverket arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Curriculum theory: conflicting visions and enduring concerns. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications Skolverket (2014).
Sakerhets tandstickor

lasse palmu
sverigeklinikerna falun
en epok inom svensk språkhistoria
samtalsterapeut skåne
rikaste manniskorna i varlden
hur många semesterdagar får man spara i kommunen
pettersbergsvägen 1

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och

Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Pris: 119 kr. , 2014. Finns i lager.