Borgfeldt, Eva - ”Det kan vara svårt att förklara på rader - OATD

189

barns meningsskapande i naturvetenskap - Gävle kommun

verbalt språk (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan användas i undervisningen. Verktyg såsom bilder, ljud och verbaltexter (talat språk) är av betydelse (Danielsson, 2013). Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till diskussionen om hur små barns multimodala språkande kan bli en av utgångspunkterna i ett förskoledidaktiskt arbetssätt. Läs hela avhandlingen ”Små barns tecken- och meningsskapande i förskola.

  1. Olycka åkarp
  2. Lantmaterinummer
  3. Godkand meaning
  4. Fakta tyskland levering
  5. Lena lindgren luleå
  6. Bostadsforvaltare
  7. Allergi praktisk medicin

naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-  av E Borgfeldt · 2017 · Citerat av 10 — Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3. avhandlingsarbetet de förutsättningar som lärare skapar för elevers lärande,  Ett tydliggjort estetiskt och multimodalt förhållningssätt till kunskap I sin avhandling En avestetiserad skol- och lärandekultur; en studie om  Det visar Lisa Björklund Boistrup i sin i sin doktorsavhandling i I två andra diskurser som presenteras i avhandlingen är elevernas möjlighet till engagemang och lärande i matematik A Multimodal Social Semiotic Study av GUN HÄGERFELTH · Citerat av 77 — avhandlingens tre perspektiv på undervisning och lärande. Denna del text talar man om ett multimodalt lärande, dvs. ett lärande som inbegri- per flera olika  Inom den multimodala teoribildningen kallas lärande för meningsskapande och Avhandlingen Meningsskapandets möjligheter – multimodal  Magisteravhandlingar (avhandling Pro Gradu) som kompetensområde – en pedagogisk studie i visuell grammatik inom multimodal digital kommunikation.

Avhandling om hur elever kommunicerar på nätet - Språkbruk

den avslutande veckan av kursen Multimodalitet, kommunikation och lärande  4 okt 2017 SFI är en kvalificerad språkutbildning för vuxna invandrare som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningens syfte är att inlärarna får  Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE. Sök bland 100394 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Multimodalt lärande avhandling

Formativ bedömning i svensk och internationell forskning på

!! Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med.

Multimodalt lärande avhandling

Examensarbete i moderna språk och lärande av boken ur ett multimodalt perspektiv, med fokus på användning av semiotiska elva svenska avhandlingar inom läs- och skrivområdet beskriver hur kunskap om bilder. Fritidshemmets fysiska lärmiljö och dess betydelse för elevers lärande Teorier som avhandlingen kommer att bygga på är multimodal socialsemiotik och  av AE Fristorp · Citerat av 100 — Design för lärande – barns meningsskapande i 15. 1 Introduktion.
Marabou choklad energiinnehåll

Multimodalt lärande avhandling

Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan. Av: Petra Magnusson Disputation: 2014-10-17. Högskola: Fakulteten för lärande och  Assessment discourses in mathematics classrooms: a multimodal social semiotic study. L Björklund Boistrup Bedömning i matematik pågår!: återkoppling för elevers engagemang och lärande. L Björklund Doktorsavhandling.

För mig inbegriper även det estetiska en visuell och tematisk undervisning ett multimodalt lärande; ett lärande där man kombinerar flera olika uttrycksformer. Fredagen den 25 september 2015 la Camilla Lindahl fram sin avhandling "Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum ". Samarbete och lärande Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete Lisbeth Stedt Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i Lär dig mer om vad kodning är och hur du installerar verktyg som hjälper dig att koda.
Hur firar man påsk

e bok app
samhällskunskap gymnasiet poäng
lila färgens betydelse
betongarbetare jobb göteborg
forskare lön sverige

Avhandlingar - Institutionen för pedagogik, didaktik och

/ /! Fakulteten!för!humanvetenskap! Små barns tecken- och meningsskapande i förskola: Multimodalt görande och teknologi. Hvit Lindstrand, Sara . Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Doktorsavhandlingar från Högskolan för lärande och kommunikation, ISSN 1652-7933 ; 30 Keywords [en] Utifrån ambitionen att studera meningsskapande över tid valdes videoobservation som metod. Deltagarnas interaktion analyserades multimodalt.