Stöd och stöttning inför de nationella proven - Jenny på Wendes

275

Referat - Skolverket

Ett referat – Instruktioner. Ett referat ska vara ungefär en tredjedel av artikeln och återge det viktigaste. och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering av texter.

  1. Röda rummet inledning
  2. Bra nyhetsbrev program
  3. Att postmaster

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. C Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Till arbetet med skrivande knyter jag UR:s film Hitta det viktigaste i en text, en filmad genomgång om referatteknik (se nedan) och lärobokens avsnitt om referatskrivande (jag använder Metafor 1 från Gleerups). Jag modellerar referatskrivande, vi samtalar om textens struktur (de tre delarna) och vi diskuterar språk och innehåll.

Blogg Skolporten

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. och visar god citat- och referatteknik. Slutsatsen bygger tydligt på beskrivningen och resonemanget är utförligt och mångsidigt.

Referatteknik skolverket

KÄLLHÄNVISNING, CITAT- OCH REFERATTEKNIK – 14BA

Titel: Att skriva om det lästa: En undersökning av gymnasieelevers källhantering i det nationella provets skriftliga del i svenska Title: Writing about readings: A study of high school students' source use in the Swedish national writing test Författare: Anna Karlsson Antal sidor: 32 Sammanfattning terminen (Skolverket 2015). 2.3 Statistik från tidigare prov En rapport som Skolverket publicerat visar en sammanställning av 8627 elevers resultat på nationella provet i den äldre kursen Svenska B under vårterminen 2011. Enligt rapporten fick en högre andel av eleverna på studieförberedande program det dåvarande högsta betyget, referatteknik. Grundläggande källkritik” (2011:162).

Referatteknik skolverket

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på Ur det centrala innehållet från Skolverket. – Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning. – Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Delprov C: skriftlig framställning Delprov C prövar elevens förmåga till skriftlig framställning.
Omregistrering ltu

Referatteknik skolverket

I kursen behandlas dessutom citat- och referatteknik, vilket borde innebära . 2 att i alla fall citattecken behandlas. referatteknik. Där står det även att undervisningen ska behandla ”skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion” (Skolverket, 2011a:162), vilket i kommentarmaterialet förklaras med att texter har olika funktioner och riktar sig www.skolverket.se Övrigt Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och terminsslut, men alla obligatoriska moment måste vara genomförda innan betyg sätts. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

STEG 4: Skriv ett eget referat. Läraren väljer en lämplig text.
Humanistiska programmet stockholm

basta sjuk och olycksfallsforsakring
fyrhjuling bil
k10 förenklingsregeln - utdelning
göra kimchi utan fisksås
en bil minskar med 13 % i värde. vad är förändringsfaktorn_
hyra ut lagenhet i andra hand moblerad

Referat och källhänvisningar - Lektionsbanken.se - Lärare

Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till   27 % elever talar annat språk än svenska hemma (Skolverket 2018). → Enspråkighetsnorm i ett Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik. Vilka regler? Även om Skolverket skulle drista sig till att mejla samtliga lärare om de nya reglerna språkbehandling, A på slutsatser och reflekterande och E på referatteknik. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.