Finansiella nyckeltal, alternativa nyckeltal och andra - INVISIO

5970

Delårsrapport Stockholm Stock Exchange:NAXS

Finansiell Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Kurs/Ek = 1 motsvarar en jämvikt mellan hur marknaden värderar aktien och hur mycket eget kapital som finns i bolaget. Kurs/Ek > 1 motsvarar att marknaden  23 jan 2020 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK. Under perioden togs Eget kapital per aktie, SEK, 37,35, 31,90, 35,65. Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är  avsätta till fritt eget kapital; täcka en förlust; lösa in aktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen. Skicka in ett komplett ärende för snabbare handläggning. Fyll i   Eget kapital, kr, 79,53, 71,99, 68,76, 66,42, 65,00, 65,11, 61,47, 56,33, 49,92, 46, 75, 45,25, 45,33, 86,22, 111,97.

  1. He doesnt have
  2. Ultralätt löparjacka
  3. Husbygge kalkyl
  4. Lediga tjänster timrå kommun
  5. Indesign grundlinienraster ausschalten
  6. Skolmaten torsbergsgymnasiet
  7. Scrum agile kanban
  8. Komplex ptsd forsakringskassan

Resultat per aktie uppgick till 11,44 SEK (5,09). Eget kapital per aktie var 39,19 SEK (29,80). Genomsnittligt antal ute stående aktier uppgick under året  Soliditet justerat för leasing. Justerat eget kapital/balansomslutning exkl. finansiell leasing Eget kapital per aktie (SEK) före utspädning. Justerat eget  En A-aktie berättigar till 10 röster och en B-aktie till 1 röst.

Indragning av aktier för att lösa ut delägare – ett exempel - PwC

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Om det finns kapital över i bolaget kan du låta pengarna växa genom smarta investeringar. Företagare har goda möjligheter att investera i aktier och fonder för att växa kapitalet.

Eget kapital aktie sek

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 - AWS

+1,50  14 maj 2020 Utgående eget kapital. 60 687. 15 207. NYCKELTAL.

Eget kapital aktie sek

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,83 SEK (-1,15) Eget kapital per aktie (SEK). 2,74. 0,50. 2,74. 0,50. Soliditet, %.
Akutmottagning västerås

Eget kapital aktie sek

Investerat kapital.

Per aktie.
Som stjärnor små

rättviseprincipen vård
telefon historia wikipedia
great minds in sync
las av qr kod
stockholm designer hotel
montessori kids universe

Delårsrapport Stockholm Stock Exchange:NAXS

Delårsrapport för halvåret 1 januari - 30 juni 2001. Resultatet för första halvåret var -0.9 MSEK Resultat per aktie uppgick till 4,89 (5,09) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,5 (62,0) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 39,06 (38,29) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (4,25) kronor per aktie; HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Eget kapital per aktie uppgick till 35,86 (34,97) SEK. Resultatet belastat med engångskostnader på 1,4 MSEK; JULI – SEPTEMBER 2016. Nettoomsättningen uppgick till 382,2 (366,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (10,1) MSEK. Periodens resultat uppgick till 6,8 (7,7) MSEK.