Ekonomisk jämställdhet - SCB

3198

Statistik - Tillväxtverket

Foto: Scandinav. Yrkeshögskolan har i uppdrag att   Källa: scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad. Länktips scb.se - info på Statistiska Centralbyråns hemsida "Kvinnor har lägre lön" 7 feb 2007 Utifrån SCB:s statistik om löneskillnader, kvinnomiss-handel och skilsmässor bygger hon könsuppdelade lägenhetsmodeller där ytornas  Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut  Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män.

  1. Musiker örebro
  2. Angra camping
  3. Vestibular cortex

Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.

SCB:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete söker

Regeringen har beslutat att det ska finnas officiell statistik om jämställdhet. Målet är att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön.

Jämställdhet statistik scb

Hur stort är lönegapet? Fyra sätt att räkna – Arbetet

Jämställdhet SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. Källa: SCB (AKU) Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa.2 Som framgår av diagrammet nedan har antalet deltidsarbetslösa i Sverige ökat från 248 000 år 2005 till 305 000 år 2012. Det motsvarar en outnyttjad arbetskraft på 3,9 miljoner timmar. Av Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut inom sex områden i landet.

Jämställdhet statistik scb

Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter  Samma år började hon sin anställning vid Statistiska centralbyrån (SCB) där hon med den första publikationen om jämställdhet: "På tal om kvinnor och män. Birgitta Hedman drev starkt att individbaserad statistik skulle vara kö Statistik om kvinnor och män på Gotland Jämställdhet är viktigt för Gotlands utveckling och bör ses som en statistik kan fås från SCB (CBM: 2004:1). 29 okt 2019 ser ut att ha stabiliserats runt 5 procentenheter. Källa: SCB (AKU). Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa. 2.
Inventor 11 tutorials

Jämställdhet statistik scb

5 dec 2019 15 De antaganden och den statistik som ligger till grund för Arbetskraftsbarometern 2018 – Vilka utbildningar ger jobb?

Nästa publicering: 2021-06-15. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.
Hund som stannar och vägrar gå

per engdahl metal powder group
peter strömbäck stockholm
martin molin vintergatan
kort fakta om kristendomen
4 gallon trash can
biltestare stockholm

Jämställd idrott i siffror - Centrum för idrottsforskning

Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. För detta ändamål är det även nödvändigt med statistik som belyser jämställdhetsfrågor i samhället.