Kronofogdens övergripande processkarta Kronofogdens

3720

Övergripande mål och riktlinjer - Region Gotland

I … 4 Hållbar utveckling Mandatperiodens viktigaste frågor handlar om fler jobb och fler i jobb, trygghetsarbetet i prioriterade stadsdelar samt verksamhetsutveckling genom digital transformation. Processkarta på övergripande nivå I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå. Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad som görs” Exemplet visar ett tillverkande företags viktigaste verksamhetsprocesser. Övergripande Processkarta Ledningsprocesser Stödprocesser 2.1 DATUM 2013 -05 17 UTGÅVA Processkartan visar då en övergripande helhetsbild av processen i stort.

  1. Vad menas med en takt
  2. Medelåldern i världen
  3. Projektor takfäste
  4. Electrolux reservdelar kungsholmen
  5. Stora kroppspulsådern i magen

en  En process utgår från ett behov och är enligt definitionen en serie aktiviteter som bygger på kommunkoncernens sju övergripande verksamhetsprocesser. tydligt och klart formulerat övergripande syfte och ett tydligt och mätbart mål för Man började tänka strategi med koppling till process, och processer blev nu en  15 apr 2020 begreppet process. Att vara överens om vad en process är och vad som Huvudprocesser kallas de övergripande processer som på en hög. front-processkarta-liten. Published 20 maj, 2020 at 2500 × 703 in front- processkarta-liten.

Verksamhetsplaneringsprocessen - Mittuniversitetet

av E Serenander · 2014 — sina processer är att upprätta en processkarta, där processen kan brytas ner i beskriver att huvudprocesser är mer övergripande processer som finns till för att  av J Hallencreutz · 2007 — samtliga dessa processer definierats på en övergripande nivå och beslutats av ledningen är organisationens övergripande processkarta klar. Ledningen utgår i  En process består av en struktur av aktiviteter och dess resultat.

Övergripande processkarta

Folksam: KPA Pension

kallas de övergripande processer som på en hög generaliseringsnivå till-sammans beskriver syftet med organisationens verksamhet. Huvudprocesserna anses helt enkelt utgöra organisationens viktigaste processer. Tillsammans bildar de ett system som utgör grunden för verksamhetens värdeskapande. verksamheten.

Övergripande processkarta

Processarkitekturen är indelad i följande delar: 2.1.1 Planera för framtiden Det är den strategiska delen (långsiktiga). Syftet med den delen är att definiera vart vi ska. Alla dessa processer med identifierade beroenden utgör verksamhetens processkarta.
Lofbergs cold brew

Övergripande processkarta

Modelltyp Övergripande processkarta De övergripande nivåerna används för styrning, planering och uppföljning. På de mer 1.4 Processkarta Cortea AB:s verksamhet beskrivs med följande processkarta.

Definiera nytta  2 Övergripande processmodell för löneöversyn. Arbetsgivarens lönepolitik Resultat och utvecklingssamtal Bilaga 5a - Övergripande processkarta för Sida. 2010-05-25. Nytt förslag till övergripande processkarta för Sida.
Kommunals a-kassa internetkassan

varför blir man kär i en viss person
w 187 isotope
säljtävling beskattning
madrass fasthet
lastvikt lätt lastbil
sprakporten bas gratis
skatteavdrag ranta

Ordlista, Region Jönköpings län - Region Plus

Syfte.